Medlemsskab

HVEM KAN BLIVE MEDLEM??

I PRINCIPPET KAN ALLE, DER ØNSKER AT FÅ EN CIVIL POLITIHUND SAMT UDVISER ARRANGEMENT OG INTERESSE FOR DANSK POLITIHUNDEFORENING KORSØR AFDELINGS ARBEJDE, BLIVE MEDLEM.

DOG MED UNDTAGELSE AF LISTEHUNDE.

Inden hund og fører kan komme i betragtning til medlemskab af Dansk Politihundeforening Korsør afdeling

skal der deltages på minimum et lydighedshold, medmindre hundeføreren kommer fra anden brugshundeklub, eller har trænet i Korsør ph før.

Ønsker man at få kåret sin hund i Dansk Politihundeforening

som er identisk med politiets godkendelsesprøve, skal hunden være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en af nævnte brugshunderacer.

Dansk Politihundeforenings program

henviser til, at hunden skal tilhøre en af ovenstående racer for umiddelbart at kunne kåres uden dispensation.

Har du en hund uden stambog:

Har man ikke en strambogført hund som ikke er en listehund, er der stadig mulighed for at blive medlem af Dansk Politihundeforening Korsør afdelingen.

Det gælder her som for hunde med stambog, at der skal deltages på minimum et lydighedshold.

Du skal være opmærksom på at bliver du medlem af Dansk Politihundeforening Korsør afdelingen, så må du ikke deltage i bidearbejde med en hund uden stambog.

HUNDE AF RETRIEVERFAMILEN HAR EN STÅENDE DISPENSATION OG KAN KÅRES UDEN FORUDGÅENDE ANSØGNING.

28 74 66 82

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FIND OS

KORSØR POLITIHUNDEFORENING 

Skovvej 131, 4220 Korsør

Telefon: 28 74 66 82